روانشناسی رشد

برونر

نظريه رشد شناختي برونر

«یکی دیگر از نظریه های تحول شناختی که رابطۀ بسیار نزدیکی با آموزش دارد، نظریۀ جروم اس. برونر است. نظریۀ او بیش از هر نظریۀ دیگری بر فرایند تفکر تأکید می‌کند. به عقیدۀ برونر (۱۹۶۱) بازدۀ اصلی تحول شناختی تفکر است، و هدف آموزش و پرورش نیز باید این باشد…
ادامه مطلب
رشد

درباره ی روانشناسی رشد چه می‌دانید؟

رشد يعني تغييراتي كه به طور مستمر در طول زندگي ارگانيسم (از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه ي مرگ) بوجود مي آيد. رشد از فرايندهايي عبور مي كند كه در ارگانيسم برنامه ريزي شده است و تعامل هايي را پشت سر مي گذارد كه بين ارگانيسم و محيط بوجود مي…
ادامه مطلب
اختلال یادگیری

درباره ی اختلالات یادگیری چه می‌دانید؟

اصطلاح ناتواني يادگيري اولين بار توسط ساموئل كرك در ١٩٦٢مطرح شد. روشن ترين معيار تشخيص ناتواني خاص يادگيري ويژگي خاص و اختصاصي اين اختلال است. تعريف اختلالات يادگيري اصطلاح ناتواني يادگيري به يك نوع نارسايي شناختي در يك يا چند فرآيند ذهني در حوزه درك صحيح زبان گفتاري، نوشتاري شنيداري،…
ادامه مطلب
X