ماه: تیر 1401

آثار خیانت بر خانواده و زوجین؛ علل و راهکارها

1. خیانت چیست؟ در معنای عام و ازلحاظ تاریخی، خیانت شکستن قراردادی مبنی بر انحصاری بودن روابط جنسی میان دو نفر در نظر گرفته‌شده است که باهم درون یک رابطه متعهد عقد و ازدواج‌کرده‌اند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر، این تعریف تااندازه‌ای بسط یافته است تا گستره وسیعی از رفتارها را…
ادامه مطلب

قصه 3

وقتی سرکار بودم شوهرم حامد بهم زنگ زد.گفت پس کی حقوقتو میریزن؟ گفتم چطور گفت پول لازم دارم.گفتم مگه خودت پول نداری  که حقوق منو میخوای؟ گفت پول دارم ولی توهم باید ازحقوقی که میگیری خرج کنی وهروقت من ازت پول خواستم به پول بدی ، گفت چرافقط من باید…
ادامه مطلب

قصه 2

امروز زودترازسرکاراومدم خونه  تاهمسرم مریم  روخوشحال کنم وشام ببرمش بیرون .وقتی که مریم درروبازکرد ،بدون این که  نگاهم کنه  سلام سردی کردورفت ،من تعجب کردم  ورفتم بهش گفتم :مریم عزیزم  چیزی شده؟ ناراحت به نظرمیرسی .مریم گفت امروز به من زنگ نزدی، بهش گفتم من که برات توضیح داده بودم …
ادامه مطلب

مدارا با همسر پرخاشگر

پرخاشگری یکی از خصوصیات رفتاری نابهنجار است که متاسفانه در میان افراد جامعه روز به روز در حال گسترش است، برخورد با فرد پرخاشگر، زمانی که این فرد همسر شما باشد می تواند بر کیفیت زندگیتان و لذت بردن از آن تأثیر بگذارد. وضعیت سلامت جسمانی و روانی، فشار های…
ادامه مطلب
X