چگونه بفهمیم یک اختلاف سازنده است یا مخرب؟ روش های حل اختلاف چیست؟

ارتباط
برای ارزیابی سازنده یا مخرب بودن یک اختلاف، چهار عامل زیر را در نظر بگیرید، در صورتی اختلاف سازنده است که:

1.رابطه ی بین شما قوی تر از اختلاف باشد.

2.یکدیگر را دوست داشته باشید و به هم اعتماد کنید.

3.هنگام بحث در مورد اختلاف از نتیجه راضی باشید.

4.هر دونفر سعی کنید تواناییتان را افزایش دهید تا بتوانید در آینده اختلافات را بهتر حل کنید.

پنج روش حل اختلاف :
1.روش لاکپشتی (عقب نشینی)

لاکپشت ها برای اجتناب از تعارض، از اهداف شخصی و روابط دست می کشند و به درون لاک خود عقب نشینی می کنند. آنها از موضوع مورد اختلاف و افرادی که در آن درگیرند، کناره گیری می کنند. لاک پشت ها احساس درماندگی و ناامیدی می کنند و امیدی به حل مشکل ندارند. معتقدند کناره گیری جسمی و روانی بهتر از رویارویی با تعارض است.

لاکی

2.کوسه ماهی (قدرت)

کوسه ماهی ها سعی می کنند با زور حریف را مجبور کنند که راه حل آنها را در زمینه ی اختلاف بپذیرد. هدف برای آن ها بسیار مهم است و رابطه اهمیت اندکی دارد. کوسه ماهی ها به نیازهای دیگران توجه نمی کنند؛ برایشان مهم نیست که دیگران آنها را دوست داشته باشند فقط می خواهند با هر هزینه ایی پیروز شوند. معتقدند اختلافات باید طوری حل شود که برنده و بازنده داشته باشد و آنها برنده باشند. برنده شدن به کوسه ماهی ها احساس موفقیت و غرور و باختن به آن ها احساس ضعف، بی کفایتی و شکست می دهد. به همین دلیل سعی می کنند با حمله، غلبه، شکست و تهدید بر دیگران پیروز شوند.

کوسه

3.خرس پشمالو (ملایمت)

برای خرس پشمالو ارتباط بسیار مهم است و هدف اهمیت کمی دارد. او می خواهد دیگران دوستش داشته باشند، به نظر او بهتر است با شوخی و مزاح از اختلاف دوری کرد. خرس معتقد است که نمی توان بدون از بین رفتن رابطه، در مورد اختلافات صحبت کرد و می ترسد که اگر تعارض ادامه یابد، یک نفر آسیب ببیند و رابطه خراب شود. به همین دلیل برای حفظ رابطه از اهداف خود منصرف می شود. خرس پشمالو می گوید: «من از هدف هایم دست می کشم و اجازه می دهم هرچه می خواهی بکنی، فقط برای اینکه دوستم داشته باشی.» او از ترس از بین رفتن رابطه در برابر تعارض نرمی نشان می دهد.

خرسی

4.روباه (سازش)

برای روباه هم هدف مهم است و هم رابطه؛ او در جست و جوی مصالحه و سازش است. روباه از بخشی که از هدف هایش دست می کشد و دیگری را هم متقاعد می کند که از قسمتی از هدف هایش منصرف شود. روباه راه حلی انتخاب می کند که هر دو طرف به بخشی از اهدافشان برسند و از قسمتی از آن صرف نظر کنند.

5.جغد (رویارویی)

برای جغدها هدف های شخصی و رابطه هر دو اهمیت بسیاری دارد. آنها تعارض را مشکلی قلمداد می کنند که باید حل شود و در جست و جوی راه حلی هستند که هردو طرف به هدف هایشان برسند و رابطه نیز حفظ شود. به نظر آنها حل اختلاف به خاطر کاهش تنش بین دو نفر باعث بهبود رابطه می شود. آن ها تا زمانی که به راه حلی برای رسیدن دو طرف به هدف هایشان نرسند و احساسات منفی بین آنها رفع نشود، راضی نمی شوند.

جغدی

 

گردآورنده: دنیا فمی تفرشی

از کتاب به سوی دیگران

پیام بگذارید

X