سبک فرزند پروری شما چگونه است؟

سبک فرزندپروری

سبک فرزندپروری مناسب بستگی به شخصیت، نیازها و انتظارات شما و فرزندتان دارد. هر سبک فرزندپروری ممکن است تاثیرات مثبت و منفی خود را بر روی رشد و رفتار فرزند داشته باشد. به طور کلی، سبک فرزندپروری مقتدرانه به عنوان یک سبک متعادل و مناسب توصیه می‌شود. در این سبک، والدین از کنترل زیاد و محبت زیاد برای تربیت فرزندان خود استفاده می‌کنند. آن‌ها قوانین و حدود روشنی برای فرزندان خود تعیین می‌کنند، اما همچنین به احساسات، نظرات و خلاقیت آن‌ها احترام می‌گذارند. آن‌ها با فرزندان خود ارتباط صمیمانه و باز دارند و به آن‌ها توضیح می‌دهند که چرا قوانین را باید رعایت کنند. همچنین فرزندان خود را تشویق می‌کنند و از تنبیه جسمانی یا سخت گیرانه خودداری می‌کنند. برخلاف سبک مقتدرانه، سایر سبک‌های فرزندپروری ممکن است منجر به عواقب نامطلوب شوند. سبک مستبدانه باعث می‌شود کودکان احساس تحقیر، عصبانیت، ناتوانی و عدم اعتماد به نفس کنند. سبک سهل گیرانه باعث می‌شود کودکان بدون پشتوانه، نامسئول، پرخاشگر و بالغ نشده باشند و سبک طردکننده باعث می‌شود کودکان احساس تنهایی، بی اعتمادی، بستگی و نارضایتی کنند.

جدول زیر به شما کمک می کند که بتوانید این سبک ها را با هم مقایسه کنید.

 

سبک فرزندپروری کنترل محبت قوانین احساسات پاسخگوئي
مقتدرانه زياد زياد روشـن احترام توضيح
مستبدانه بالا کم سخت گيرانه ناديده اطاعت
سهل گيرانه کم زياد محدود تأييد پاسخگو
طردکننده کم کم نامشخص بی توجهی بی تفاوت

پیام بگذارید

X