رویکردهای روانشناسی

مرگ

مفهوم مرگ در ناهنجاری روانی و روان درمانی از نگاه اگزیستانسیال

فرضیات اساسی: 1.ترس از مرگ نقش عمده ایی در تجربه ی درونی ما دارد 2.کودک در سنین پایین دلمشغولی فراگیری با مرگ دارد 3.ما برای روبه رو شدن با این ترس ها دفاع هایی(دفاع هایی مبتنی بر انکار) در برابر مرگ آگاهی بر می انگیزیم 4.و بالاخره بر پایه ی…
ادامه مطلب
اگزیستانسیال

روان درمانی اگزیستانسیال(1)

اگزیستانسیالیسم چگونه رویکردی است؟ رویکردی پویا یا پویه نگر است و بر دلواپسی هایی تمرکز می کند که در هستی انسان ریشه دارد. پویا یا دینامیک دو معنای غیر تخصصی  و تخصصی دارد. غیر تخصصی از ریشه ی یونانی dunasthi  به معنای نیرو و قدرت داشتن که انرژی و حرکت…
ادامه مطلب
ذهن اگاه

از ذهن آگاهی چه می دانید؟

اصطلاح ذهن آگاهی، ترجمه اصطلاح ساتي در زبان پالی زبان مقدس بودائیان است، پالی 2500 سال پیش زبان روانشناسی بودایی بود و ذهن آگاهی هسته آموزش این سنت بوده آتی به معنای آگاهی، توجه و به خاطر آوردن است. ذهن آگاه بودن معادل لغت انگلیسی ( to be mindful )…
ادامه مطلب
X