کوچینگ

کوچینگ

کوچینگ شاخه ای از روانشناسی است که به انسانهای سالم برای داشتن زندگی بهتر کمک می کند . در واقع حوزه ای است که برروی نقاط قوت افراد و توانمندی و قابلیت های بالقوه تمرکز می کند .

افراد با کوچ خودآگاهی خود را ارتقا می دهند و با دیدگاهی جدید درباره فرصت ها و مشکلات فردی  وکسب مهارتهای بیشتر می اندیشند. و کارای های پنهان شخصی خود را در حوزه های مختلف کشف و بررسی می کنند و به صورت خلاقانه  سعی می کنند از تمام ظرفیت های خود بهره ببرند به طوری که سازمان ها ومدیران نیز به عنوان روشی قدرتمند و موثر برای پرورش ظرفیت های درونی خود و احساس هویت دادن به افراد است. در سطح اداری هدف کوچینگ می تواند ارتقای کار گروهی و افزایش مهارت های ارتباطی بهتر  برای موفقیت های فردی و درون سازمانی باشد. در آدکادمی روانشناسی بسته های کوچینگ مرتبط با نیازهای شما تهیه شده است که می تواند راهگشای موفقیت در شغل و زندگی و روابط شما باشد .

1- کوچینگ شغلی
2- کوچینگ خانوادگی
3- کوچینگ سلامتی
4- کوچینگ تحصیلی
5- کوچینگ مالی
6- خودشناسی و کمک به افراد برای رسیدن به خودباوری و شناخت و کشف استعدادها و توانایی های خود
7- کمک به افراد برای یافتن سرمایه گذاری درست برای بهبود وضعیت مالی
8- کمک به افراد برای داشتن رژیم سالم برای رسیدن به تناسب اندام و وضعیت نرمال بدنی
9- کمک به افراد برای مقابله با چالش های زندگی و بالا بردن سطح تاب آوری
10- حمایت و کمک به والدینی که کودکان بیش فعال یا دچار اختلالات رفتاری دارند
11- کمک به افراد برای بهبود روابط بین فردی خود و پیشبرد بهتر روابط زوجین
X