روانشناسی کودک و نوجوان

ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم

مهم ترین زمانی که شخصیت یک کودک شکل می گیرد کودکی و نوجوانی او است و عدم توجه به سلامت روان کودکان و نوجوانان عوارض جبران ناپذیری دارد که ممکن است در آینده در جنبه های مختلف در زندگی او نمایان شود. والدین به کمک علم روانشناسی می توانند حمایت، مراقبت و فراهم ساختن امکانات و تسهیلات برای رشد همه جانبه کودکان و شکوفا کردن تمام پتانسیل ها و ظرفیت های درونی آنها را فراهم کنند. در آکادمی روانشناسی به والدین کمک می شود تا کودکان و نوجوانان را از نظر اختلالات سلامت روان واستعدادهای ذهنی مورد ارزیابی قرار دهند و با دریافت آموزش های لازم از بسیاری مشکلات که ممکن است نادیده گرفته شوند پیشگیری کنند.

ارزیابی سلامت روان کودک و نوجوان
ارزیابی توانایی های ذهنی و استعداد کودک و نوجوان
راهکارهای کنترل لجبازی و پرخاشگری
اصلاح وابستگی بیمارگونه و اضطراب جدایی
آموزش سبک فرزند پروری مناسب شخصیت فرزند
کاهش اضطراب و ترس کودکان
درمان شب ادراری کودک و نوجوان
مدیریت تیک و ناخن جویدن
درمان کم رویی و خجالت و بهبود ارتباط
مدیریت وسواس کودک ونوجوان
آموزش و مراقبت جنسی کودک و نوجوان
مدیریت اعتیاد به بازی و فضای مجازی کودکان و نوجوانان
تکنیک های تقویت دقت و تمرکز
X