روانشناسی تحصیلی

روانشناسی تحصیلی

در اینجا ابزارهایی برای شناخت استعداد و توانمندی ها، روحیه وعواطف، شخصیت فردی و اجتماعی و مسائل و مشکلات مربوط به دانش‌آموزان و دانشجویان در زمینه‌های مختلف مانند انتخاب رشته تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و … به آنها راهنمایی و کمک می‌کند. به همین منظور آزمون ها و بسته های آموزشی زیر ارائه می شود.

ارزیابی استعداد و هوش ذهنی و هیجانی
ارزیابی مشکلات تحصیلی و ارائه راهکارهای مناسب
ارزیابی اختلالات یادگیری و درمان
برنامه ریزی تحصیلی و مدیریت زمان
مدیریت استرس و اضطراب درس و امتحان
آموزش روش های صحیح مطالعه و یادگیری
درمان افت تحصیلی و انگیزه
بهبود ارتباط با مدرسه، معلمان و هم کلاسی ها
بهبود مشکلات حافظه و یادگیری
X