روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی

بهداشت روان یا سلامت روان به معنی سلامت عاطفی، هیجانی و روانشناختی است. یعنی فرد بتواند از تفکر و توانمندی های خود استفاده کند، توانایی کارکردن، برقراری ارتباط، یادگیری و نیازهای معمول زندگی روزمره را برآورده سازد اختلالات روانشناسی می تواند منجر به بروز اختلال در عملکرد و فعالیت های روزمره ،ارتباطات ، کار وسایر حوزه های مهم شود که افراد با دریافت تشخیص و درمان مناسب می توانند از علایم خود رهایی پیدا کرده ورههای مقابله موثر را پیدا کنند.

داشتن سلامت روان منجر به بهبود عملکردهای زندگی، رشد و پیشرفت فرد می شود. در همین راستا آکادمی روانشناسی بسته های آموزشی جهت شناخت مشکلات روانشناختی و مدیریت آنها ارایه می کند.

ارزیابی سلامت روان خود
شناخت اختلالات شخصیت
مدیریت افسردگی
درمان اختلال دوقطبی واختلالات مرتبط
درمان اختلالات سازگاری
درمان اختلالات تغذیه ای و خواب
کنترل استرس و اضطراب
درمان فوبیا های خاص
غلبه بر اضطراب اجتماعی
مقابله با وسواس فکری-عملی
کنترل علایم روان-تنی
X