پرسش و پاسخ روانشناسی

پرسش و پاسخ روانشناسی

شما میتوانید از سوالات پرسیده شده ما بیشتر بیاموزید

پاسخ:یکی ازدلایل خشم وجنگ درونی داشتن نگرش منفی نسبت به نیت ورفتاردیگران که البته خودتفکرمنفی هم میتواندریشه دریکسری باورهاوتجربیات قبلی داشته باشد.گاهی هم استرس افراد تبدیل به خشم میشود.مثلاممکن است برخی رفتارها برای شمامعنای زرنگی ،توهین،دورویی یاحقه بازی داشته باشدوخشمگین شوید.
برای کنترل خشم مشاوره و
روان درمانی،ورزش،انتخاب سبک وروش زندگی بااسترس کمتر،داشتن دوستان وروابط امن اجتماعی مفیدوموثر است .

راهکارهای پیشنهادی که به سادگی میتونین انجام بدین:
۱.اعداد رو به صورت معکوس بشمارید . تصورکنید عصبانی هستید وخشم دارید ،ازعدد ۱۰۰ شروع کنید وبه صورت معکوس بشمارید،مدت کوتاهی بعد تنفس شما طبیعی میشه وخشمتون کنترل میشه
۲.گوش دادن به آهنگ مورد علاقتون میتونه کمک کننده باشه برای کنترل خشمتون .
۳انجام فعالیت هایی که مفیدهستن به آنها علاقه مندهستین مثل ورزش و نقاشی و... میتونه منجربه کنترل خشم و آرامش شمابشه .
۴.سعی کنید با بیان جملات مثبت ذهنتون رو کنترل کنین وبه آرامش برسید .بابیان جملاتی مثل (من لایق بهترین هاهستم) میتونید خشم خودتون روکنترل کنید.
۵.به طبیعت برید وتفریح کنید.اتصال انسان باطبیعت منجربه آرامش میشه.پیاده روی میتونه باعث آرام کردن اعصاب بشه .
۶.نوشتن میتونه به کنترل خشم وعصبانیت کمک کنه .اگراتفاقی افتاده یاحرفی ازکسی شنیدید که براتون ناراحت کنندس ونمیتونید اون رو به کسی بیان کنید ،روی برگه بنویسید.
۷.عمیق نفس بکشید:هنگامی که خشمگین هستید تنفس عمیق میتونه برای کنترل خشم کمک کننده باشه.بابینی نفس بکشید و بادهان بازدم بدید.
۸.ببخشید وفراموش کنید هرآنچه که باعث نفرت وخشم درشما میشه ،اینطوری میتونید به آرامش برسید.

پاسخ :یک مفهومی درروانشناسی تحلیلی هست به نام ((کانتینینگ)) که دراین صورت اگه مادربتواندچنین فضایی رو برای فرزندش ایجاد کنه،کودک ازنظرروانی حمایت میشه.
گاهی مادران باوجوداین که جدانشدند بیش ازعدم حضوریک مادرمطلقه میتونه به کودک آسیب بزنه پس آن چیزی که مهم هست نحوه تعامل شمابافرزندتون هست.
حضور مادرخیلی مهم ومفید هست ولی درصورت درصورت عدم حضور بهترهست که مادرفرآیند کانتین روآموزش ببینه تابتونه به رشد فرزندش کمک کنه وآینده ی بهتری رو برای فرزندش ایجاد کنه .
لزوما جدایی والدین مانعی برای پیشرفت فرزندان نیست.اگه نیازهای اساسی فرزندان وتربیت اصولی آنهاانجام نشه احتمال داره که کودک یانوجوان دچار آسیب های اجتماعی و اخلاقی بشن .این شرایط میتونه درهرخانواده ای رخ بده ،نه فقط فرزندانی که والدینشون طلاق گرفتن .تنهاتفاوت اونها در این است که والدین باید وقت بیشتری برای این فرزندانشون بزارن تابه رشدعادی شخصیتی خودشون برسن.
فرزندانی که والدینشون ازهم طلاق میگیرن ،درمرحله ی اول شرایط رونمیپذیرن وانکار میکنن و بعد ازدست والدین عصبانی میشن و سعی میکنن تاوالدینشون آشتی کنن .گاهی اوقات این فرزندان دراین شرایط دچار افسردگی و غم واندوه زیاد میشن که حضور یک مشاور میتونه کمک کننده باشه تابتونه به پذیرش شرایط برسه .

پاسخ :همه انسان ها درطول زندگی دوره های غم و اندوه رو تجربه میکنند .این احساسات باتوجه به شرایط طی چندروز یاچندهفته ازبین میروند اما غم واندوهی که مدت زمانش بیشترازدوهفته طول بکشدوبرعملکرد شماتاثیربگذارد ممکن است نشانه افسردگی باشد.

خشم،کاهش انرژی،
بی حوصلگی وکسالت،خوابیدن زیاد اگر همراه باخلق غمگین وکاهش علاقه مندی به زندگی باشد، تاجایی که به سختی از عهده مسئولیت های زندگی بربیایید،مشکوک به علائم افسردگی هست ونیازبه بررسی بیشتر،پیگیری جدی و درمان دارد

علائم شایع افسردگی :دوری کردن ازدیدن دوستان،احساس بی ارزشی، واشنایان،تغییراشتها،احساس عمیق اندوه وغم،
نداشتن تمرکز،زیادفکرکردن به مرگ یاخودکشی،ازدست دادن علاقه به چیز هایی که قبلا برایش لذت بخش بوده،مشکل درفعالیت هاوعملکرد روزانه،کج خلقی .
ممکن است شمافقط برخی ازاین علائم رو داشته باشیدیا علائمی داشته باشیدکه اینجاگفته نشده است.اگرگاهی اوقات برخی ازاین علائم روداشتید طبیعی است وممکن است افسرده نباشید ولی اگر این علائم به قدری شدید بودکه زندگی روزانه شما را مختل کنند ممکن است نشانه افسردگی باشند.
افسردگی انواع متفاوتی داردکه دربرخی نشانه هامشترک هستند ودربرخی نشانه هاتفاوت دارند.
شناخت نوع افسردگی برای انتخاب روش درمان بسیارمهم است .

انواع افسردگی:
۱.افسردگی ماژور:این افسردگی شایع ترین نوع افسردگی است .
علائم افسردگی ماژور:افکار مرگ یادخودکشی،تغییر اشتهاوخواب،احساس گناه،تحریک پذیری،کمبودانرژی،عدم تمرکز.
برای تشخیص گذاری افسردگی ماژور لازم است که علائمی که نام برده شد بیشتر ازدوهفته طول بکشند.دربرخی موارددیده شده که اپیزود افسردگی ماژور فقط یکبار برای فرد اتفاق افتاده است.بهترین راه درمان افسردگی ماژور ،روان درمانی و مصرف داروهای ضدافسردگی است .
۲.افسردگی پس اززایمان:اکثر زنان بعداز زایمان احساس ناراحتی میکنند ولی این حالت برای بعضی ازمادران به عنوان افسردگی تشخیص گذاری میشه.
علائم افسردگی پس اززایمان :افکارخودکشی ،احساس خستگی زیاد،ناامیدی،احساس ناتوانی دربرقراری ارتباط باکودک،احساس اضطراب وغم زیاد،احساس ترس ازآسیب رساندن به کودک.
این افسردگی ممکن است ازچندهفته تاچندماه پس اززایمان بروز پیداکند.ترکیب دارودرمانی و گفت وگودرمانی برای درمان این نوع افسردگی موثراست.
۳.اختلال افسردگی مداوم یادیستایمیا:این نوع افسردگی به شدت افسردگی ماژور نیست .این نوع افسردگی موجب دوره های بلندمدت افت خلقی میشودوممکن است یک سال یابیشتر طول بکشد.

علائم دیستایمیا:تغییراشتهاو عادت خواب،مشکلاتی درتمرکز،احساس غم ،خستگی .
ترکیب گفت وگودرمانی ودارودرمانی میتواند موجب بهبودی سریع تر فردشود.
۴.اختلال عاطفی فصلی :افسردگی فصلی اغلب ازابتدای فصل زمستون شروع میشه وهنگام بهارروبه بهبودی میره .این افسردگی بانور درمانی ونورهای مصنوعی امکان پذیره.
۵.افسردگی آتیپیک یاغیرمعمول :شایع ترین علائم این نوع افسردگی ،احساس سنگینی دردست وپاهااست ،حالتی که انگارفرد فلج است .مهم ترین علائم هشداردهنده این افسردگی ،خواب بیش ازحدواختلال پرخوری است.علائم دیگر این نوع افسردگی:افزایش وزن ،تحریک پذیرب ،مشکل درروابط،افت واکنش های خلقی.
۶.اختلال دوقطبی:بالاوپایین های شدید خلقی میتونن نشانه ی اختلال دوقطبی باشن.
علائم شیدایی:انرژی زیاد،هجوم سریع افکار.
۷.افسردگی سایکوتیک:روان پریشی معمولاربطی به افسردگی نداره امااپیزودهای خیلی شدید دربعضی افرادمبتلابه افسردگی میتونه منجربه بروز علائم روان پریشی بشه
۸.اختلال سازگاری یاافسردگی موقعیتی:تقریبا هرفرد درطول زندگی به این نوع ازافسردگی دچارمیشه .دراثرحادثه استرس زا ایجادمیشه.علائم آن:احساس خشم وغم ونگرانی زیاد.اگه علائمش ادامه پیداکنن ممکنه به علائم هشدار دهنده ماژور تبدیل بشه.
۹.اختلال ملال پیش ازقاعدگی:خانم ها ممکنه درنیمه دوم چرخه قاعدگی دچاراین نوع ازافسردگی بشن. این اختلال علائمی مثل افسردگی ،نوسان های خلقی و اضطراب داره.

پاسخ :علایم بیش فعالی درصورتی میتونن آسیب زا باشن که مانع از زندگی اجتماعی فرد بشن و به روابط فرد بادیگران صدمه بزنن .

علائم بیش فعالی : خسته نمیشن وتحرک خیلی زیادی دارن، پرانرژی هستن،لجبازی میکنند، مشکل واختلال درخواب دارند،مشکلات ارتباطی بابقیه افراد دارند،درکلاس درس بی نظمی ایجاد میکنن وبه صحبت های معلم گوش نمیدهند،عدم تمرکز و توجه نسبت به درس ،نمیتوانند لحظه ای بشیند مخصوصا درمدرسه این مشکل رو زیاد دارند.
بیش فعالی ۳نوع است :
۱.بیش فعالی بی توجه:افرادی که این اختلال رو دارند ،معمولا زمانی که درحال انجام کاری هستند، باایجاد یک اتفاق ساده وکوچک به هم میریزن و کارشون رو قبل ازتموم شدن ،رها میکنن .

۲.بیشفعالی تکانشی :دراین نوع اختلال، کودک معمولا خیلی زیادحرف میزنه ونمیتونه درجای خودش بشیند.آنها به سختی میتونن درصف های نوبت بایستند. نمیتونن صبرکنن تاطرف مقابل صحبتش تموم بشه برای همین دراکثر اوقات میان صحبت اشخاص ،حرف میزنن . دائم درحال حرکت هستن ونمیتونن ثابت یکجا بمونن .

۳ بیش فعالی ترکیبی :افرادی که این اختلال رو دارن ،هر دو نوع بیش فعالی تکانشی و بیش فعالی بی توجه که درمطالب بالاتوضیح داده شد ،رو دارن.
گاهی والدین تصورمیکنن هرکودکی که انرژی زیادی داره بیش فعاله وپرتحرکه ،درصورتی که اینطور نیست.ویژگی اصلی بیش فعالی ، نداشتن تمرکز است ،به صورتی که زندگیش مختل بشود .

والدین میتونن برای تشخیص این اختلال به همراه کودک خود به روانشناس مراجعه کنند .
این اختلال درصورتی که درسنین پایین تشخیص داده نشود ،میتواندتابزرگسالی ادامه پیداکند ومنجر به مشکلات ارتباطی بشود.
علت بیش فعالی:مهم ترین عامل ژنتیک است . ۵۰ تا۶۰درصد موارد مربوط به ژنتیک است .عوامل دیگری هم میتونن منجر به بیش فعالی بشوند مثل زندگی درهوای آلوده ، اضطراب واسترس در دوران بارداری،مصرف الکل یاکشیدن سیگار مادر در دوران بارداری

پاسخ:سلام.قبل ازاین که به که کودکتون پاسخ بدید ،ابتدا کاملا به سوالای جنسی کودکتون گوش بدید،زمانی که کودک ازشما سوالای مختلف جنسی میکنه عصبانی نشید و باآرامش به کودک گوش بدید،باید اطلاعاتی که به کودک میدید متناسب باسن او باشه تا دچار مشکلاتی مثل بلوغ زودرس یا تعارضات شخصیتی نشه .در ادامه لازمه تابررسی کنید که کودک اطلاعات جنسی که داره درچه سطحیه ،سوال هایی که کودک میپرسه ممکنه بخاطر این باشه که اطلاعاتش رو زیاد کنه یا ازاطلاعاتی که داره مطمئن بشه .مثلا ممکنه مطالبی رو درفضای مجازی دیده باشن و فقط حس کنجکاوی داشته باشن .زمانی که کودک ازشما سوالات جنسی میپرسه، همون لحظه پاسخش رو بدید تا دنبال منابع دیگری برای پاسخ سوالاتش نباشه.اگه به کودک بگید بعدا پاسخ میدم بهت ،ذهن کودک همچنان درگیر سوالاتش میمونه.درپاسخ گویی به سوالات فرزند خود،صداقت داشته باشید .صداقت درپاسخ گویی باعث اعتماد کودک به شما میشه .درسن ۳تا ۵سالگی تربیت جنسی کودک اهمیت زیادی داره .دراین سن کودکان درمورد اندام ها و آلت جنسی خودشون کنجکاو میشن.این کنجکاوی دراین سن برای کودکان طبیعیه ،پس اگه کودک بااندام های جنسی خودش بازی میکنه او را تنبیه نکنین وبهش احساس گناه ندید چون این ویژگی های رفتاری که داره متناسب باسنی که داره طبیعیه .اگه این رفتارهای کودک مورد توجه شما قراربگیره ، ازاین روش استفاده میکنه تاشمابیشتر به او توجه کنین ،بهترین کاری که میتونین برای او انجام بدید این هست که فکر اورا ازطریق فعالیت های لذت بخش مثل بازی کردن و حرف زدن بااو ، منحرف کنید تاکمتر به مسائل جنسی فکر کنه . درپاسخ گویی به کودکان میتونید باتوجه به سنی که دارن صراحت بیان داشته باشید.به فرزند خود ،آموزش بدیدکه بدن او خصوصیه ودیگران حق دست درازی بدن او را ندارن ،به صورت غیرمتسقیم ،خصوصی بودن بدن را به او گوشزد کنید تا نگران ودچارتعارض نشه

 

ازپرسیدن دلیل استرس ونگرانی  های او خودداری کنیدوباجملات محبت آمیز ودلگرم کننده به اوآرامش بدهید،زمانی که کودکتان آرام شدمیتوانید درموردعلت استرس ونگرانی از  او

سوال کنید. درطول هفته برای کودک سرگرمی وتفریحات ایجادکنید.سرگرمی هایی مانند

ورزش کردن یانقاشی کشیدن .زمانی که کودک کارخوب ودرستی انجام میدهدبارفتاری محبت آمیز به اوپاداش دهید مثلا زمانی که تکالیفش رابه خوبی انجام میدهدبه اوبرچسب دهیدیابرای اوهدیه ای بخرید.زمانی که احساس میکنید کودک نگران است  ویامیترسه ازاو انتقادنکنید ودرمورد احساساتش ومشکلش بااوحرف بزنید.ازویژگی های مثبت فرزندتون  تعریف کنید وبه فرزندتان یادآوری کنین که آینده خوبی خواهدداشت .تعریف کردن از ویژگی های مثبت کودک اگرواقع بینانه باشد میتواند منجربه افزایش اعتمادبه نفس ورشد او بشود.یکی ازعلت هایی که  درکودکان استرس ایجادمیکند،دید منفی آنها به  زندگی  وآینده است .

به کودک بگویید که اتفاق های خوبی  درانتظار اواست وخودتان هم  نگرش مثبتی برای زندگی داشته باشید زیرا اگر شما منفی نگر باشید ،کودک شما هم نمیتواند مثبت نگر باشد.بچه ها باید کودکی کنند ،اگرتوقع زیادی  خارج از توانایی های کودک داشته باشید، درکودک استرس ونگرانی ایجادمیکنید.پس توقعات زیاد ازکودک نداشته باشید واوراتشویق کنید برای تلاشی که باتوجه به توانایی هایش  میکند.       

درصورتی که استرس ونگرانی  اوشدید بودمیتوانیدبه روانشناس مراجعه کنید.

پاسخ: سلام. درجمع حرفی ازخجالتی بودن فرزندتان  نزنید زیرا کودکان خجالتی درمقابل حرف های دیگران  خیلی حساس هستند واگرببینند که شماازخجالتی بودن او به دیگران میگویید،وضعیت بدترخواهد شد وبیشترحساسیت نشان میدهد.کودکان خجالتی ازقضاوت شدن توسط دیگران میترسند پس لازمه  که به حرف های کودکتان گوش دهید و چیزهایی را که دیگران به اوگفته اند راگوش کنید.زمان هایی را برای  حرف زدن با کودک اختصاص دهید زیرا این کاربه اوکمک میکندتابتواند ارتباط بهتری بادیگران داشته باشد.

با اوطوری رفتارکنیدکه اعتمادبنفسش زیادشودواورا تحقیریاسرزنش نکنید.فرزندتان راتشویق کنیدتا با هم سالانش بازی های گروهی کند.

پاسخ :زمانی که فرزند شما یک عمل خشونت آمیز نشان میدهد ،نباید واکنش شدیدی ازخودتان نشان بدهید زیرا دراین صورت  یاد میگیرد که برای جلب توجه  ازطرف شما

این عمل خشونت آمیزرا دوباره تکرارکند.زمانی که کودک عصبانی است، سعی کنید اورا آرام کنید ودرمورد احساساتش صحبت کنید.مدت زمانی که به تماشای تلویزیون واستفاده از فضای مجازی میپردازد راکنترل کنید.فرزندشما باید اندازه کافی استراحت کند ورژیم غذایی مناسبی داشته باشد.درصورتی که فرزند شما مهارت های اجتماعی راآموزش ببیند میتواند پرخاشگری خود راکنترل ویا مدیریت کند.

پاسخ:زمانی که فرزندتان باشما لجبازی میکند،سعی کنید بجای این که عصبانی بشید

خشم خودتان راکنترل کنید وآرامش داشته باشید زیرا زمانی که شمابا او با آرامش

صحبت میکنید ،اوهم کمترلجبازی میکند.به او امرونهی نکنید،به او حق انتخاب بدهید وچیزی رابه او اجبارنکنید زیرادستوردادن به کودک باعث لجبازی بیشتر اومیشود.زمانی که ازاوعصبانی میشوید ازتنبیه بدنی استفاده نکنید،بجای آن میتوانید

ازروش های محروم سازی موقتی استفاده کنیدمثلا زمانی که لجبازی میکند ،مدت زمان بازی اورا کمترکنید.درصورت لجبازی شدید کودک به روانشناس مراجعه کنید.

پاسخ:

اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانی جدی است که نیاز به کمک حرفه ای دارد. این اختلال با ناپایداری در تمام جنبه های زندگی، از جمله روابط بین فردی، احساسات، و تصویرخود مشخص می شود. اگر شما یا کسی که می شناسید با این اختلال دست و پنجه نرم می کنید، مهم است که از یک متخصص سلامت روانی واجد شرایط کمک بگیرید. آنها می توانند تشخیص داده و گزینه های درمان مناسب را پیشنهاد دهند. برخی از روش های رایج درمان برای اختلال شخصیت مرزی روان درمانی، دارو درمانی، و درمان رفتار دیالکتیک است.

بچه‌ی شما ممکن است دچار یک نوع اختلال خواب به نام کابوس باشد. کابوس یک رویای ترسناک است که باعث می‌شود فرد از خواب بیدار شده و احساس ترس، نگرانی، غم یا عصبانیت کند. کابوس معمولاً در طول فاز REM (حرکت چشم سریع) خواب رخ می‌دهد و فرد معمولاً به یاد می‌آورد که چه چیز ترسناکی را دیده است. کابوس ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، مانند:

  • تجربه‌های ترسناک گذشته: اگر بچه‌ی شما در گذشته تجربه‌ای ناراحت‌کننده، تکان‌دهنده، خشونت‌آمیز یا آزاردهنده داشته باشد، ممکن است آن را در خواب دوباره ببیند و کابوس داشته باشد. برخی از این تجربه‌ها ممکن است شامل سوء استفاده جسمانی یا روحی، حادثه، جنگ، طلاق والدین، فقدان عزیزان و غیره باشند.
  • فشارهای روانی: اگر بچه‌ی شما با فشارهای روانی مانند استرس، نگرانی، ترس، عصبانیت، افسردگی یا اضطراب دست و پنجه نرم کند، ممکن است در خواب کابوس داشته باشد. برخی از این فشارهای روانی ممکن است شامل تغییرات زندگی، مشکلات مدرسه، رقابت با دوستان، تعارض با خانواده، بحران هویت و غیره باشند.
  • عوامل فیزیولوژیک: اگر بچه‌ی شما به دلایل فیزیولوژیک با مشکلات خواب روبرو باشد، ممکن است در خواب کابوس داشته باشد. برخي از اين عوامل فيزيولوژيك ممكن است شامل عفونت هائى تنفسى يا گوش، تب، سرفۀ يا دردي هاى جسمانى، عارضۀ هاى نورولوژيك يا ژنتيكى، عوارض جانبى دارو هاى خورده شده و غيرۀ باشند.

برای کمک به کاهش کابوس‌های فرزند خود می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

  • با بچه‌ی خود صحبت کنید: شما باید با بچه‌ی خود دربارۀ کابوس‌هایش صحبت کنید و به او گوش دهید. شما باید به او بفهمانید که کابوس‌ها فقط رویا هستند و واقعیت ندارند. شما باید به او اطمینان دهید که شما همیشه در کنارش هستید و از او محافظت می‌کنید. شما باید به او کمک کنید تا رویای ترسناک خود را بازگو کند و راه‌هایی برای مقابله با آن پیدا کند. شما باید او را تشویق کنید تا دربارۀ احساسات و تجربه‌های خود صادق باشد و با شما به اشتراک بگذارد.
  • بچه‌ی خود را آرام کنید: شما باید بچه‌ی خود را پس از دیدن کابوس آرام کنید و به او حس امنیت و آسایش بدهید. شما می‌توانید بغلش کرده یا دستش را بگیرید و نوازشش کنید. شما می‌توانید با او حرف‌های دلگرم‌کننده یا خنده‌دار بزنید یا یک قصه یا شعر برایش بخوانید. شما می‌توانید با او تنفس عمیق یا تصور مثبت تمرین کنید. شما می‌توانید به او یک عروسک، پتو، لامپ یا هر چیز دیگری که به او حس امنیت می‌دهد، بدهید.
  • روال خواب سالم را رعایت کنید: شما باید روال خواب سالم را برای بچه‌ی خود رعایت کنید و به او کمک کنید تا هر شب در یک ساعت ثابت به خواب برود و در یک ساعت ثابت از خواب بیدار شود. شما باید محیط خواب را مناسب و آرام برای بچه‌ی خود فراهم کنید و نور، صدا، دما و رطوبت را تنظيم كنيد. شما باید از فعاليّـهاى پر هيجان يا استرس زا قبل از خواب جلوگيرى كنيد و به جائى آن فعاليّـت هاى آرامبخش، لذتبخش يا خلاقانه را تشويق كنيد.

پاسخ: از پرسیدن دلیل استرس و نگرانی های او خودداری کنیدوباجملات محبت آمیز ودلگرم کننده به اوآرامش بدهید،زمانی که کودکتان آرام شدمیتوانید درموردعلت استرس ونگرانی او از سوال کنید.درصورتی که استرس ونگرانی  او شدید بود میتوانید به روانشناس مراجعه کنید

پاسخ: ناخن جویدن میتونه علت های گوناگونی داشته باشه مثل عادت کردن ،کنجکاوی، برای کاهش استرس ، تقلید ، سرزنش وتحقیر شدن .دربین عادت های  عصبی کودکان ،ناخن جویدن ازهمه بیشتر است.

پاسخ :اکثرا تیک های عصبی  ازسن هفت سالگی  شروع میشوند ولی درمواردی میتوانند درسن کمتر هم ایجاد شوند. در صورتی که تیک های عصبی تحت درمان قراربگیرند میتوانند قبل از رسیدن به سن بلوغ درمان درمان شوند.

پاسخ :اختلال سلوک  درصورتیکه درکودکی یانوجوانی درمان نشود میتواند تبدیل به

اختلال ضداجتماعی بشود .اختلال سلوک درکودکی ونوجوانی شروع میشود وصورت

خفیف تری از اختلال شخصیت است .

سلوک میتواندمنجربه رفتار های گوناگونی بشود مثلا این کودکان با حیوانات بی رحم هستند،

ممکن است دزدی ،پرخاشگری ،دعواکنند و نسبت به دیگران  خیلی قلدر وزورگوهستند.

آنهابه طور عمدی  وبرای تفریح خودشان به اموال دیگران آسیب میرسانند،زمانی که کاربدی

انجام میدهند  عذاب وجدان ندارند وپشیمان نمیشوند،عملکرد ضعیفی که دارند را بردوش

دیگران می اندازند وآنهارا مسئول آن میدانند،به قوانین اهمیتی نمیدهند وقوانین را نقض میکنند،غیبت غیرموجه میکنند.

 

پاسخ:عوامل گوناگونی میتواننددر مبتلا شدن کودک به اتیسم تاثیرگذارباشند.بااین حال

درحال حاضر هیچ علتی برای بیماری اتیسم شناخته نشده است .این اختلال ناشی از

تاثیر عوامل ژنتیکی  ومحیطی است .نوزادانی که زودتراز هفته  بیست وششم بارداری

متولد میشوند بیشتر ازنوزادان دیگر احتمال دارد که به اتیسم مبتلابشوند.

هرچه سن والدین بیشترباشد ،بیشتر احتمال دارد که فرزندشان مبتلا به اتیسم بشود.

درخانواده هایی که فرزنداتیسم دارند  بیشترامکان داردکه فرزنددیگر هم مبتلا به

اتیسم بشود .پایین بودن وزن نوزادان هنگام تولد،خطر ابتلای آنها به  اتیسم را

افزایش میدهد .مصرف دخانیات دردوران بارداری میتواند مشکلات زیادی

برای نوزاد به همراه داشته باشد .

هنوز مشکلی برای راه حل ندارید؟

آدرس دفتر مرکزی:

ایران،تهران

برای کمک تماس بگیرید:

021-11223344 021-55667788

نامه برای اطلاعات:

noreply@envato.com
noreply@consultio.com

    X